คณะทีมงานเทศน์ร่วมเป็นที่ปรึกษาและร่วมปฏิบัติงานในการสร้างสรรค์ศูนย์เผยแผ่ธรรมแดนมหัศจรรย์จากสมมุติสู่วิมุตติ

คณะทีมงานเทศน์ร่วมเป็นที่ปรึกษาและร่วมปฏิบัติงานในการสร้างสรรค์ศูนย์เผยแผ่ธรรมแดนมหัศจรรย์จากสมมุติสู่วิมุตติ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ฉลองศกใหม่กับการได้รับความไว้วางใจจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ให้ผู้บริหารและ #คณะทีมงานเทศน์ เป็นที่ปรึกษาและร่วมปฏิบัติงานในการสร้างสรรค์ #ศูนย์เผยแพร่ธรรมแดนมหัศจรรย์จากสมมุติสู่วิมุตติ (Spiritual Complex) ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการที่สำคัญมากในรอบ ๕๐ ปี ของวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ทางทีมงานมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งและจะใช้โอกาสนี้นำความรู้ความสามารถเพื่อถวายงานเผยแผ่ธรรมในพุทธศาสนาให้ออกมาอย่างดีที่สุด

บทความที่เกี่ยวข้อง