กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร โดย พระครูวิจิตรธรรมพิทักษ์, ดร. (ชล จนฺทสาโร)

กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร โดย พระครูวิจิตรธรรมพิทักษ์, ดร. (ชล จนฺทสาโร)

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

📱🖥 ได้ฟังก็ได้บุญมหาศาล ยิ่งได้แชร์ต่อบุญก็ยิ่งเพิ่มขึ้น
📜เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ คาถา
📖กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร โดย 🙏พระครูวิจิตรธรรมพิทักษ์, ดร. (ชล จนฺทสาโร) รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง เจ้าอาวาสวัดเขาจรเข้ จ.ลพบุรี
———————————————
📖กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร ๑๙ พระคาถา
📌ว่าด้วยพรสิบประการที่พระอินทร์ทรงประทานแก่นางเทพธิดา ชื่อว่า ผุสดี ผู้เป็นมเหสีซึ่งทูลขอไว้ในวันจะจุติจากสวรรค์ลงมาเกิดในโลกมนุษย์
📌ลักษณะพร ๑๐ ประการที่พระนางทูลขอ เช่น “ขอเกิดในสีวีปราสาท ขอให้จักขุชาติคมขำ ขอให้คิ้วโก่งโขนงดำ ขอให้มีนามว่า ผุสดี ขอให้ได้พระโอรสผู้มีบุญ ขอให้ท้องไม่นูนเมื่อครรภ์มี” เป็นต้น
📌อานิสงส์ : จะได้รู้จักเป้าหมายในการอธิษฐานใจในการทำบุญทำกุศล ว่าหวังจะให้ตนได้ประสบสุขอย่างไรบ้าง
————————————————————
🙏ขอขอบคุณ : https://www.si.mahidol.ac.th/th/news_images/4407/เนื้อหาเทศน์มหาชาติ.pdf

😇🙏เพิ่มสติและปัญญาผ่านช่องทาง 🖥️ (📱)​
Website 📌 เทศน์.com
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3kg7xcP
Youtube 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3quHiBB
Facebook 📌 เทศน์แชนแนล
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm
Instagram 📌 @thet_channel
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3w6tTCH

#วันโกน #วันพระ #เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #ฟังธรรม #ทำบุญ
#เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #เข้าถึงเทศน์ เข้าถึงธรรม #คติธรรม #ฟังธรรม #อานิสงส์ #ธรรม #เทศน์แชนแนล #เพจเทศน์ #www.เทศน์.com #เทศน์.com #อารยะ แชนแนล #อารยะทศน #อรยทศน #อ.อรยทศน #คนตัวเบา #พ้นทุกข์พ้นกรรมพบธรรมพ้นภัย #พ้นทุกข์ พ้นกรรม พบธรรม พ้นภัย #9วันก้าวถึงธรรม #9 วัน ก้าวถึงธรรม #9วัน ก้าวถึงธรรม #9วัน9ถึงธรรม #เทศน์ #เทศน์ออนไลน์ #เทศน์ ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติ #เทศน์มหาชาติออนไลน์ #เทศน์มหาชาติ ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติทำนองหลวง #เทศน์มหาชาติทำนองหลวงออนไลน์ #เทศน์มหาชาติทำนองหลวง ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติคำหลวง  #เทศน์มหาชาติคำหลวงออนไลน์ #เทศน์มหาชาติคำหลวง ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา #เทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ #เทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา #เทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา #๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา #๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา #เวสสันดรชาดก #เวสสันดร #ชาดก

บทความที่เกี่ยวข้อง