บรรยากาศเทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ณ วัดเขาไผ่ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี วันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕

บรรยากาศเทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ณ วัดเขาไผ่ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี วันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
🍀 บรรยากาศเทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา
🇹🇭 ณ วัดเขาไผ่ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
🔴 วันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕
🕐เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
😇ท่านจะได้รับอานิสงส์การฟังเทศน์มหาชาติ ให้สำเร็จความปรารถนาทุกประการ ดังนี้
1⃣ เมื่อตายจากโลกนี้แล้ว จะมีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้า พระนามว่า ศรีอริยเมตไตย ในอนาคต
2⃣ เมื่อดับขันธ์ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ จะเสวยทิพยสมบัติมโหฬาร
3⃣ เมื่อตายไปแล้วจะไม่ตกนรก 🙏🙏🙏

คาถาพัน โดยพระครูโฆสิตธรรมากร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ แสดงพระธรรมเทศนา โดย

  • ๑.พระเทพวิสุทธิดิลก รักษาการเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร
  • ๒.พระมงคลธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
  • ๓.พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ พระอารามหลวง
  • ๔.พระครูวิสุทธิ์ธรรมประสิทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ พระอารามหลวง

😇🙏 ถ่ายทอดและรับชมย้อนหลังได้ที่ 🖥️ (📱)​
Website 📌 เทศน์.com
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3kg7xcP
Youtube 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3quHiBB
Facebook 📌 เทศน์แชนแนล
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm
Instagram 📌 @thet_channel
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3w6tTCH

งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก อาทิเช่น ครัวเจ๊ง้อ บริษัท ไทธนบุรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท อารยะทศน จำกัด โดยมีการถ่ายสดออนไลน์ที่เทศน์แชลแนล บริษัท พีคฌาน จำกัด บริษัท ริทึ่ม บลิส จำกัด (ATK Express) บริษัท เสรีชัยพัฒนา 2004 จำกัด เป็นต้น

#วันโกน #วันพระ #เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #ฟังธรรม #ทำบุญ
#เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #เข้าถึงเทศน์ เข้าถึงธรรม #คติธรรม #ฟังธรรม #อานิสงส์ #ธรรม#เทศน์แชนแนล #เพจเทศน์ #www.เทศน์.com #เทศน์.com #อารยะทศน#คนตัวเบา #พ้นทุกข์พ้นกรรมพบธรรมพ้นภัย #พ้นทุกข์ พ้นกรรม พบธรรม พ้นภัย #9วันก้าวถึงธรรม #9วัน ก้าวถึงธรรม #9วัน9ถึงธรรม #อรยทศน #อ.อรยทศน #เทศน์ #เทศน์ออนไลน์ #เทศน์ ออนไลน์#เทศน์มหาชาติ #เทศน์มหาชาติออนไลน์ #เทศน์มหาชาติ ออนไลน์#เทศน์มหาชาติทำนองหลวง #เทศน์มหาชาติทำนองหลวงออนไลน์ #เทศน์มหาชาติทำนองหลวง ออนไลน์#เทศน์มหาชาติคำหลวง  #เทศน์มหาชาติคำหลวงออนไลน์ #เทศน์มหาชาติคำหลวง ออนไลน์#เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา#เทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ #เทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา #เทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา#๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา #๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา #เวสสันดรชาดก #เวสสันดร #ชาดก

บทความที่เกี่ยวข้อง