มหาบุญกุศลใหญ่รับฟัง เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ๒ ธรรมาสน์ กัณฑ์ที่ ๒ ถึง กัณฑ์ที่ ๑๒ ณ วัดเสมียนนารี

มหาบุญกุศลใหญ่รับฟัง เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ๒ ธรรมาสน์ กัณฑ์ที่ ๒ ถึง กัณฑ์ที่ ๑๒ ณ วัดเสมียนนารี

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
มหาบุญกุศลใหญ่รับฟัง เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ๒ ธรรมาสน์ กัณฑ์ที่ ๒ ถึง กัณฑ์ที่ ๑๒ ณ วัดเสมียนนารี

มหาบุญกุศลใหญ่รับฟัง เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ๒ ธรรมาสน์ กัณฑ์ที่ ๒ ถึง กัณฑ์ที่ ๑๒ ณ วัดเสมียนนารี

🙏มหาบุญกุศลใหญ่ที่ได้ฟัง
🔊รับฟังย้อนหลัง🖥️ (📱) ​https://youtu.be/08ec7_FTliw
😇เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ๒ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา
📖กัณฑ์ที่ ๒ ถึง กัณฑ์ที่ ๑๒

🙏งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
และ 🎉งานสืบสานประเพณีลอยกระทงตามวิถีใหม่ห่างไกลแต่ไม่ห่างกัน

🔵วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
💠ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

📜โดยองค์แสดง
🙏พระเทพวิสุทธิดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร
🙏พระมงคลธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

💠ติดตามอารยะแชนแนลผ่านช่องทาง 🖥️ (📱)​⤵️
Website 📌 เทศน์.com
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3kg7xcP
Youtube 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3quHiBB
Facebook 📌 เทศน์แชนแนล
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm
Instagram 📌 @thet_channel
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3w6tTCH

#วันโกน #วันพระ #เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #ฟังธรรม #ทำบุญ
#เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #เข้าถึงเทศน์ เข้าถึงธรรม #คติธรรม #ฟังธรรม #อานิสงส์ #ธรรม #เทศน์แชนแนล #เพจเทศน์ #www.เทศน์.com #เทศน์.com  #อารยะแชนแนล #อารยะ แชนแนล #อารยะทศน #อรยทศน #อ.อรยทศน #คนตัวเบา #พ้นทุกข์พ้นกรรมพบธรรมพ้นภัย #พ้นทุกข์ พ้นกรรม พบธรรม พ้นภัย #9วันก้าวถึงธรรม #9 วัน ก้าวถึงธรรม #9วัน ก้าวถึงธรรม #9วัน9ถึงธรรม #เทศน์ #เทศน์ออนไลน์ #เทศน์ ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติ #เทศน์มหาชาติออนไลน์ #เทศน์มหาชาติ ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติทำนองหลวง #เทศน์มหาชาติทำนองหลวงออนไลน์ #เทศน์มหาชาติทำนองหลวง ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติคำหลวง #เทศน์มหาชาติคำหลวงออนไลน์ #เทศน์มหาชาติคำหลวง ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๒ ธรรมาสน์ #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา #เทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ #เทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา #เทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา #๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา #๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา #เวสสันดรชาดก #เวสสันดร #ชาดก

บทความที่เกี่ยวข้อง