วันนี้วันโกน 🟤 วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 🌘 แรม ๑๓ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗)

วันนี้วันโกน 🟤 วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 🌘 แรม ๑๓ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗)

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

📖จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วันโกน คือ วันขึ้น 7 ค่ำกับ 14 ค่ำ และวันแรม 7 ค่ำกับ 14 ค่ำ ของทุกเดือน (หรือ วันแรม 13 ค่ำ หากตรงกับเดือนขาด) ซึ่งเป็นวันก่อนวันพระ 1 วัน วันพระ คือ วันขึ้น 8 ค่ำกับ 15 ค่ำ และวันแรม 8 ค่ำกับ 15 ค่ำ ของทุกเดือน (หรือวันแรม 14 ค่ำ หากตรงกับเดือนขาด)
——————————–

📒ประวัติวันโกน

ในสมัยพุทธกาล พระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์ผู้ครองแคว้นมคธ ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ที่ เขาคิชกูฏ ใกล้เมืองราชคฤห์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้น พระเจ้าพิมพิสารได้กราบทูลว่า นักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนในศาสนาของเขา แต่พระพุทธศาสนานั้นยังไม่มี พระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสาร และเมื่อพระพุทธศาสานาได้เผยแผ่เข้ามาในประเทศไทย พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวมาเป็นวันธรรมสวนะ เพื่อถือศีล ปฏิบัติธรรม ประกอบบุญกุศล และกระทำกิจของสงฆ์มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย อีกด้ว

🌐ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทาง 🖥️ (📱)​
Website 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3kg7xcP
Youtube 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3quHiBB
ข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่
Facebook 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm
——————————–
#วันโกน #วันพระ
#เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม
#ฟังธรรม #ทำบุญ

บทความที่เกี่ยวข้อง