วันนี้ 🙏วันพระ (วันอัฏฐมีบูชา) 🟠 วันพฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 🌖 แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗)

วันนี้ 🙏วันพระ (วันอัฏฐมีบูชา) 🟠 วันพฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 🌖 แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗)

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

📍จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

📒วันอัฏฐมีบูชา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย)

 

📙เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จปรินิพพานไปแล้ว 8 วัน มัลละกษัตริย์แห่งเมืองกุสินารา พร้อมด้วยประชาชน และพระสงฆ์อันมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธาน ได้พร้อมกันกระทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีย์ แห่งเมืองกุสินารา เป็นวันหนึ่งที่ชาวพุทธต้องมีความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะการสูญเสียแห่งพระพุทธสรีระ
 
📗นอกจากนั้น วันนี้เป็นวันคล้ายวันที่พระนางสิริมหามายา องค์พระพุทธมารดาสิ้นพระชนม์ (หลังประสูติ) และเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน (หลังตรัสรู้) อีกด้วย
🌐ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทาง 🖥️ (📱)​
Website 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3kg7xcP
Youtube 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3quHiBB
ข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่
Facebook 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm
——————————–
บทความที่เกี่ยวข้อง